DİL KÜLTÜR UNSURLARINI YENİ NESİLLERE AKTARAN TAŞIYICIDIR

Karaman-Organize-Sanayi-97

İNSANI İNSAN YAPAN EN TEMEL NİTELİK DİLDİR

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, Türkçe'nin, yapısı, söz varlığı ve diğer dillere olan etkisiyle güçlü bir dil haline gelmesi bakımından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan tarafından konuşulan ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan Türkçe’nin 13. yüzyılda halk arasında konuşulmasına karşın devlet yazışmalarında da kullanılmamaya başlandığını belirten Başkan Boynukalın, unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçenin kaderinin, Karamanoğulları Beyliği hükümdarı Mehmet Bey’in 13 Mayıs 1277’de yayımladığı bir fermanla değiştiğini hatırlattı.

Bir toplumun bireylerinin paylaşılan değerler, duygular ve inançlar yoluyla bütünleştiğine dikkat çeken Boynukalın, Dil’in kültürü ve kültür unsurlarını geleceğe ve yeni nesillere aktaran taşıyıcı özelliği ile insanları ve milleti bütünleştirici bir unsur olduğunu ifade etti.

Dillerin ait oldukları toplumların ve milletin kültürel özelliklerinin izini ve mesajlarını taşıdığına da vurgu yapan Boynukalın, “Dilimiz, birliğimiz ve bağımsızlığımızın da simgesidir.”dedi.

Ayrıca ulusal kültürümüzün temel taşı olan Türkçemizin, ulusal birliğimizi sağlayan, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturan ve en büyük zenginliğimi olduğuna da dikkat çeken Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın, Türkçe'nin, yapısı, söz varlığı ve diğer dillere olan etkisiyle güçlü bir dil haline gelmesi bakımından büyük önem taşıdığını belirtti.

Boynukalın, Türkçe'nin, kendi öz değerlerine dayanan, çağdaş uygarlık düzeyinin gerektirdiği kavram, sözcük ve terimleri karşılayan bir eğitim, bilim, kültür ve sanat dili durumuna gelmesini amaçlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dilimizin korunması ve yabancı dillerin etkisinden arındırılması amacıyla da Türk Dil Kurumu'nu kurduğunu hatırlattı.

Dilin yozlaşması ve yanlış kullanımı gibi tehlikelerden arınarak geleceğe zengin bir dil olarak taşınmasının hepimizin duyarlılığını ve ortak çabalarını gerektirdiğini de açıklayan Başkan Boynukalın, bu bağlamda her yıl kutlanılan Dil Bayramlarının da manidar olduğuna vurgu yaptı.

Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanılmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesinin de önemli olduğunu hatırlatan Başkan Boynukalın;

 

“Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliği imkânlarına ivme kazandırılması, beşeri ilişkilerin sağlıklı yapılara kavuşturulması, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin en geniş şekilde kayıt altına alınmasını sağlamaktadır.”dedi.

Dili sevmenin dile sahip çıkmanın ancak dili iyi bir şekilde kullanmakla mümkün olduğunu belirten Başkan Boynukalın;

“Dil, bizim varlık sebebimizdir. Diğer insanlarla sağlıklı bir iletişim kurmak için dili, ömür boyu kullanmak zorundayız. Eğer kullandığımız dile hâkim olursak daha sağlıklı bir iletişim kurarız. Bu yüzden dile daha duyarlı olmalıyız. Dili iyi kullanmak, dil bilincine sahip olmakla olur.

Dili iyi kullanmak bir yetenek işidir. Çalışarak, gayret ederek insan, dili mükemmel bir şekilde kullanabilir. İnsanın dünyadaki yerini, değerini belirten ve insanı insan yapan en temel nitelik dildir.

Bilgi dünyasını onun sayesinde elde eder ve hayatını ona göre düzenler.

İnsanın kendi dünyasını, bildiklerini başkalarına bildirmesi ve bunu gerek sözlü ve gerekse yazılı olarak ifade etmesi de dilin başarısıdır.

Ortak kültür, aynı zamanda milletin bünyesini sağlamlaştırır. Bu bünyenin yapı taşı ve aktarıcısı dil olduğundan, kültür aktarımı sağlanır ve millî kültür korunmuş olur.

Ünlü filozof Konfüçyüs’e sorulan “Bir ülkeyi yönetmeye çağrılsaydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?” sorusuna cevabını hatırlatan Başkan Boynukalın; “Hiç şüphesiz, dili gözden geçirmekle işe başlardım.”sözünü hatırlatarak, “İşte dilin ne kadar önemli olduğunu her daim anlamalıyız.”dedi.

Paylaş: