Bölgemiz Katılımcılarına ait tesislerden kaynaklanan atıksuyun; atıksu arıtma tesisi tasarım kriterlerine göre belirlenen ve Bölgemiz Atıksu Yönetimi ile katılımcılarımıza bildirilen kanalizasyon şebekesine deşarj sınır değerlerine uygunluğunun kontrolü için çeşitli analizler Bölgemiz laboratuvarında yapılmaktadır. Atıksu numuneleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Su ve Atıksudan Numune Alma Yetki Belgesi almış personelimiz tarafından alınmakta ve Bölgemiz kimyageri tarafından analizler yapılmaktadır. Atıksu analizlerinin Bölgemizce yapılması ile Katılımcılarımızın bu husustaki maliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Atıksu laboratuvarımızda kapsam genişletilmesi ve akreditasyon süreçlerine ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.