ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ, GELECEK VAAD EDİYOR

Karaman-Organize-Sanayi-57

Karaman'da üniversite-sanayi işbirliği projeleri son yıllarda dikkat çekici bir hal aldı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ün işbirliğine yüksek düzeyde önem vermesi ve üniversite akademik personelinin de aynı duyarlılıkta çalışmalar yapması bu alandaki projelerin sayısının artmasında etkili olmuş görünüyor.
    Kuruluş aşamasını tamamlayarak yükseköğrenim camiasındaki yerini perçinleştirmeye başlayan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, pekçok alanda elde ettiği başarılarla ülkemizin önemli yükseköğretim kurumları arasında yerini almış durumda. Nitekim son olarak Türkiye'deki öğretim elemanlarının akademik performansını değerlendiren bir araştırmada Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 123 devlet üniversitesi arasında 26'ncı olurken 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri sıralamasında ise 70 üniversite arasından 8'inci sıraya yerleşti. Bununla birlikte aynı sıralamada fakülteler bazında Kamil Özdağ Fen Fakültesi Türkiye'deki 20 fen fakültesi arasında birinci olurken Mühendislik Fakültesi Türkiye'deki 60 mühendislik fakültesi arasında 3'üncü, Sağlık Bilimleri Fakültesi de 50 fakülte arasında 10'uncu oldu. Akademisyenlerin bu performansı üniversitenin sanayi işbirliği projelerine de yansımış durumda.
    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde son üç yılda Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermekte olan kuruluşlarla 13 ayrı protokol imzalandı. Bu protokoller, üniversitenin belli bölümlerine ilk sıralarda yerleşen öğrencilere burs verilmesinden  moleküler yöntemler ve hızlı ıslah yoluyla ekmeklik buğday çeşitleri üretmeye, yerel durum buğdaylarının iyileştirilerek tekrar Türk tarımına kazandırılmasından yerli makarnalık buğdaylar geliştirilmesine,  sanayi tesislerinde Ar-Ge Merkezi kurmaktan sanayiye yönelik lisansüstü tezlere, ortak araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri hazırlamaktan fiziki altyapı ve laboratuvarların ortak kullanımına, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımından öğrencilerin uygulamalı eğitim ve staj olanaklarına kadar pekçok konuyu içeriyor.
    Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen üniversite-sanayi işbirliği projeleri kuşkusuz yalnızca üniversiteyi ve sanayiyi ilgilendirmiyor. İldeki kamu kurum ve kuruluşları da bu sürece ortak olarak daha etkin bir işbirliğine katkıda bulunuyorlar. Bu bağlamda yine son yıllarda  Karaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), Karaman Ticaret Borsası (KTB), Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlarla varılan işbirliği sonucunda gençlerin eğitim-öğretiminin sanayiye entegre şekilde yürütülmesine, lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin kamu ve sanayinin ihtiyaçlarına göre sektördeki uygulamalara yönlendirilmesine, düzenlenen girişimcilik, Autocad, bilgisayar gibi kurslarla sanayileşmedeki nitelikli teknik eleman ihtiyacının karşılanmasına, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımlarına önem veriliyor. Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi de bu süreçte özellikle Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR ile ortaklaşa düzenlediği kurslarla ildeki yetişmiş insan kaynaklarına katkıda bulunuyor.
    Üniversitenin akademik altyapısının kamu ve sanayiyle eşgüdüm halinde çalıştığı bu dönem, Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Platformu KÜSİ ve KMÜ Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi PTTO da önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. KÜSİ Platformunda üniversite öğretim elemanları hem il temsilcisi hem de üye olarak aktif görev yaparken Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi de KÜSİ ile temas halinde üniversite-sanayi işbirliğine destek veriyor. Bu bağlamda KÜSİ  ve PTTO ortaklığında akademisyenlere ve sanayi temsilcilerine yönelik olarak marka ve patent eğitimlerinin yanı sıra fikri sınai mülkiyet hakları, Ar-Ge ve Yenilik destek programları, Teknoyatırım ve İnovasyon Mentörlüğü gibi konularda düzenli bilgilendirmeler yapılarak eğitim programları düzenleniyor. Bu süreçte ayrıca özellikle Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından KOBİ'lere mentörlük (danışmanlık) hizmeti sunuluyor.
Bütün bunların yanı sıra Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek adına KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteği ile hayata geçirdiği Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAREN) ile Türkiye’nin dördüncü, KOP bölgesinin ise ilk Enerji Verimliliği Merkezini kurmuş oldu. Ülkemizde Güneş Radyasyon Değeri ve Rüzgar Enerjisi Potansiyeli en yüksek illerden birisi olan ve tükettiği elektrik enerjisinin üç katını üreten Karaman'ın yakın bir gelecekte enerji alanında ülkemizin sayılı illeri arasında yer alması bekleniyor. Bu nedenle üniversite bünyesinde kurulan KAREN sayesinde hem ilimiz ve bölgemizdeki tesislerin enerji verimliliğine katkı sağlanacak hem de özellikle Organize Sanayi Bölgelerinde ihtiyaç duyulan Enerji Yöneticileri üniversite bünyesinde yetiştirilmiş olacak.
Bugün 10 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 21 uygulama ve araştırma merkezi ile bölgemiz ve ülkemize önemli katkılar veren Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği 700'ün üzerinde uluslararası yayın, binlerce makale ve 50'si TÜBİTAK olmak üzere 400 civarında proje ile üniversite-sanayi işbirliği sürecini bilinçli ve başarılı bir şekilde yürütüyor.
 

Paylaş: