Su ve Çevre Birimi

Karaman-Organize-Sanayi-Su ve Çevre Birimi

Çevre Birimi olarak işletmelerimizin ihtiyacı olan Kanalizasyon Bağlantı İzin Belgesini hazırlamak, Ön Atıksu Arıtma Tesisi Projelerini onaylamak, Atıksu Arıtma Tesisi altyapı katılım paylarını takip etmek ve güncellemek (Debi-Kirlilik yükleri ve arsa büyüklüklerine göre oranlanmış).

Karaman Organize Sanayi Bölgesi Su Birimi

Bölgemiz su ihtiyacını yeraltı su kaynaklarından karşılamaktadır. 5000 ton kapasiteli su deposunu besleyen 5 adet su kuyumuz mevcut olup 3 tanesi sürekli çalışmakta diğer 2 tanesi ihtiyaç halinde devreye alınmaktadır. Ayrıca ilimizin su ihtiyacını karşılamak amacıyla Karaman Belediyesi tarafından İbrala barajından alınarak bölgemiz içerisinden geçen içme suyu hattından, bölgemize de 40 lt/sn su verilmesi planlanmıştır. Bölgemiz içerisinde bulunan parsellerin tamamına su hattımız ulaştırılmış olup, şebekemizden hizmet alan 130 adet  su abonemiz bulunmaktadır. Bölgemiz içme suyu şebekesi muhtelif çaplardaki HDPE borulardan ve terfi hattı ise çelikten oluşmaktadır. Suyun klorlaması gaz klor sistemiyle otomatik olarak yapılmaktadır.

Terfi Hattı: 5.451 mt

Şebeke hattı: 28.762 mt

Toplam hat uzunluğu: 34.213 mt

Paylaş: