Labaratuvar Birimi

Karaman-Organize-Sanayi-Labaratuvar Birimi

02.11.2015 itibariyle akreditasyon çalışmalarına başlamış olduğumuz Çevre Analiz Laboratuvarımız 30.03.2017 itibariyle TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon kapsamımız su ve atıksularda temel parametreler olarak bildiğimiz pH, Sıcaklık, İletkenlik, Askıda Katı Madde (AKM), Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) ve Yağ-Gres ve Atıksulardan Numune Alma olarak belirlenmiştir.

Aynı zamanda işletmelerimize Kanalizasyon Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi birimimiz tarafından düzenlenmekte olup, periyodik denetimlerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte sinek ve sivrisinekle mücadele kapsamında açık alan ilaçlaması, evsel katı atıkların toplanması ve bertarafı için Karaman Belediyesi deponi sahasına nakliyesi, çöp konteyneri talepleri ve bakımları, park ve yeşil alanların bakımları ile yabancı otla mücadele kapsamında ilaçlama iş ve işlemleri birimimizce takip ve kontrol edilmektedir.

Paylaş: