Muhasebe

Mevzuatlar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda muhasebe kayıtlarını tutmak, mevduat akışını takip etmek, satın alma işlemlerini yerine getirmek, personel giderleri, mal ve hizmet alımları sebebiyle yapacağı ödemeler için nakit akışını ayarlamak ve bankalarda kaynak yaratmakla görevlidir.

Paylaş: